CASTELL DE DOSQUERS

El castell de Dosquers ve citat de l'any 1245 en el testament del bisbe de Girona Gillem de Cabanelles. Aquesta fortalesa fou de sempre senyal de la soirania dels bisbes gironins. Va pertànyer a la Mitra de Girona fins ben avançat el segle XIX.

A l'Edat Mitjana marcava el domini del Bisbat respecte a les terres del comptat de Besalú i del monestir de Banyoles. La fortalesa era manada per un batlle, nomenat pel bisbe de Girona. El batllle a més de recollir les taxes podia impartir justícia en nom del bisbe als pobles i masies de Dosquers, Pedrinyà i Crespià. El castell, també servia per controlar els camins que a través del Fluvià anaven a Besalú. La fortalesa definia la clau del control feudal del territori de la rèrtil plana de Crespià, Pedrinyà i Dosquers i de la separació i protecció de les terres del Bisbat de Girona de les del monestir benedictí de Banyoles i de les dels comtes de Besalú. De fet, en diferents documents medievals, el bisbe de Girona reclama al batlle que avisi els veïns del terme perquè es refugin dins dels murs del castell com a prevenció del pas de les companyies (tropes mercenàries medievals contractades per reis i nobles).